Název: Převodovka pohonu vertikálního odstředivého čerpadla hasicího systému
Další názvy: Gearbox for drive of vertical pump of firefighting system
Autoři: Václavík, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Rašpl Radovan, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28883
Klíčová slova: průmyslové převodovky;planetové převodovky;vertikální čerpadla;výpočet ozubení;výpočet hřídelí;výpočet ložisek;dvojitě šikmé ozubení;ekonomické zhodnocení;mkp;cad;kisssoft;kisssys;wikov
Klíčová slova v dalším jazyce: industrial gearboxes;planetary gearboxes (epicyclic);vertical pumps;gear rating calculation;shaft calculation;bearing calculation;double helical gearing;economic conclusion;fem;cad;kisssoft;kisssys;wikov
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o průmyslových převodovkách a jejich použití pro pohon vertikálních čerpadel hasicích systémů. Hlavní část práce je zaměřena na výpočet a konstrukční návrh vertikální planetové převodovky s dvojitě šikmým ozubením. Součástí práce je návrh mazacího systému a ekonomické zhodnocení výrobních nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis refers about industrial gearboxes and their use for vertical pump drive systems. Main part of thesis is focused on calculation and design concept of vertical planetary gearbox with double helical teeth. The thesis also include design of lubrication system and economical evaluation of gearbox manufacturing costs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vaclavik_Jakub_2017.pdfPlný text práce6,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce829,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce833,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaclavik.pdfPrůběh obhajoby práce258,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28883

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.