Název: Pohonný systém pro těžební stroj
Další názvy: Drive system for mining machine
Autoři: Míchal, Martin
Vedoucí práce/školitel: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Mraček Roman, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28884
Klíčová slova: kolesové rýpadlo;koleso;pohonný systém;převodovka;konstrukční návrh;cad
Klíčová slova v dalším jazyce: bucket wheel excavator;bucket wheel;drive system;transmission;design;cad
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh pohonného systému pro pohon kolesa kolesového rýpadla KU300. Součástí práce je specifikace požadavků, vytvoření variant koncepčních návrhů a výběr optimálního řešení. Konstrukční návrh je podložen potřebnými technickými výpočty a vytvořen jako 3D model, který je dále použit pro vypracování výkresové dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis contains the design of a drive system for bucket wheel of bucket wheel excavator KU300. Part of this thesis is focused on specification of requirements, creating of the conceptual design variants and selection of optimal solution. The design is supported by the necessary technical calculations and created as 3D model, which is used for creating the drawing documentation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MARTIN_MICHAL.pdfPlný text práce20,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce828,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce781,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michal.pdfPrůběh obhajoby práce264,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28884

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.