Title: Modul výtahu z hliníkových profilů
Other Titles: Module of the lift from aluminium profiles
Authors: Synáč, Jiří
Advisor: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šperling Petr, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28889
Keywords: modul;funkční části;hlavní parametry;zatížení;statický výpočet;model;návrh konstrukce;pevnostní analýza;výkresová dokumentace
Keywords in different language: module;functional parts;main parameters;load;static calculation;model;conctruction design;strength analysis;drawing documentation
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá řešením modulu výtahu pro přepravu komponent z prostoru obsluhy do pracovního prostoru robota a vstřikovacího lisu. Hlavním cílem práce bylo vytvoření konstrukčních variant modulu výtahu a provedení statické pevnostní kontroly pro vybranou konstrukční variantu. Práce dále zahrnuje dispoziční výkres, výkresy sestavení a výrobní výkresy.
Abstract in different language: The presented diploma thesis deals about a module lift solutions for component transport from the operator's space to work space robot and injection molding machine. The main purpose of this thesis was to create a design variants of the module of the lift and performing a static strength check for selected design variant. The thesis also includes layout drawing, drawings assemblies and production drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jiri Synac.pdfPlný text práce10,78 MBAdobe PDFView/Open
Synac_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce692,56 kBAdobe PDFView/Open
Synac_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Synac.pdfPrůběh obhajoby práce252,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.