Název: Optimalizace zdvihacího mechanismu nůžkového stolu
Další názvy: Optimization of lifting mechanism of the scissor table
Autoři: Károly, David
Vedoucí práce/školitel: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Koranda Jan, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28892
Klíčová slova: funkce;vlastnosti;mechanismus;optimalizace;výpočty;strojírenství;návrh;cad software
Klíčová slova v dalším jazyce: function;characteristics;mechanism;optimization;computing;engineering;design;cad software
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje informace o technickém návrhu a optimalizaci zdvihacího mechanismu nůžkového stolu. V práci jsou uvedeny odborné vztahy potřebné k návrhu nůžkového stolu. Poté jsou zde vytvořeny tři varianty optimalizace. Z těchto variant je vybrána ta nejvhodnější a pro tu je provedena detailní analýza.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis contains information about technical design and optimalization of lifting mechanism for scissor table. This work presents professional relationships needed to design of scissor table. Then there are made three optimalization variants. From these variants is selected the most appropriate variant and for that option is made a detailed analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komplet_Diplomova_prace_Karoly_David.pdfPlný text práce10,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karoly_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce416,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karoly_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce895,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karoly.pdfPrůběh obhajoby práce254,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28892

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.