Title: Optimalizace zdvihacího mechanismu nůžkového stolu
Other Titles: Optimization of lifting mechanism of the scissor table
Authors: Károly, David
Advisor: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Koranda Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28892
Keywords: funkce;vlastnosti;mechanismus;optimalizace;výpočty;strojírenství;návrh;cad software
Keywords in different language: function;characteristics;mechanism;optimization;computing;engineering;design;cad software
Abstract: Diplomová práce obsahuje informace o technickém návrhu a optimalizaci zdvihacího mechanismu nůžkového stolu. V práci jsou uvedeny odborné vztahy potřebné k návrhu nůžkového stolu. Poté jsou zde vytvořeny tři varianty optimalizace. Z těchto variant je vybrána ta nejvhodnější a pro tu je provedena detailní analýza.
Abstract in different language: Diploma thesis contains information about technical design and optimalization of lifting mechanism for scissor table. This work presents professional relationships needed to design of scissor table. Then there are made three optimalization variants. From these variants is selected the most appropriate variant and for that option is made a detailed analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komplet_Diplomova_prace_Karoly_David.pdfPlný text práce10,21 MBAdobe PDFView/Open
Karoly_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce416,51 kBAdobe PDFView/Open
Karoly_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce895,59 kBAdobe PDFView/Open
Karoly.pdfPrůběh obhajoby práce254,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.