Název: Návrh inovace automobilového zadního sedačkového zámku
Další názvy: Design inovation of automobile back seat lock
Autoři: Štýbr, Dennis
Vedoucí práce/školitel: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Cinert Jan, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28898
Klíčová slova: automobily;zadní opěradlo;zámek;imobilizační funkce;pevnostní analýza;fem;toleranční výpočet;inovace
Klíčová slova v dalším jazyce: cars;back seat;lock;anti rattling;strength calculations;fem analysis;inovation.
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje designérský návrh zadního sedačkového zámku s imobilizační funkcí. Návrh obsahuje funkční a toleranční analýzy. Dále jsou zde provedeny výpočty analytické a metodou konečných prvků.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis contains a design proposal of a back seat lock with antirattling function. Design includes functional analysis, tolerance analysis and strength calculations of whole assembly.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 02. 06. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Dennis_Stybr.pdfPlný text práce5,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Stybr_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce682,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stybr_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce935,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dennis Stybr_zverejneni kvalifikacni prace.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP376,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Stybr.pdfPrůběh obhajoby práce264,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28898

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.