Title: Řemenem poháněný posuvný stůl
Other Titles: Belt-driven shuttle table
Authors: Tomášek, Lukáš
Advisor: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Swaczyna Zbyněk, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28902
Keywords: posuvný stůl;řemen;dopravník;materiál;transport;dvoupatrové provedení;hliníkový profil;plast;bezpečnost práce;cad
Keywords in different language: shuttle table;belt;conveyor;material;transport;two floors design;aluminium profile;plastic;work safety;cad
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh posuvného stolu pro přepravu materiálu do/z pracovního prostoru. Posuvná deska je volně ložena a unášena drahami řemenového dopravníku. Při konstrukčním návrhu zohlednit výrobní náklady, ergonomii a bezpečnost práce. Posuvný stůl s řemenovými drahami v dvoupatrovém provedení byl vytvořen v CAD systému NX 11.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the design of shuttle table for transport of material to/from the work space. Shuttle plate is loosely laid and conveyed by belt conveyor. When structural design considers manufacturing costs, ergonomics and work safety. Belt driven shuttle table with two floors design was developed in CAD system NX 11.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TOMASEK_Lukas_2017.pdfPlný text práce9,12 MBAdobe PDFView/Open
Tomasek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce750,84 kBAdobe PDFView/Open
Tomasek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Tomasek.pdfPrůběh obhajoby práce286,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.