Title: Konstrukční návrh podvozku DRRS s kotoučovou brzdou
Other Titles: Design of bogie DRRS with disc brake
Authors: Balek, Jiří
Advisor: Heller Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Beneš Miloslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28904
Keywords: nákladní podvozek;sekundární vypružení;třecí tlumič;kotoučová brzda;cad;kolébka
Keywords in different language: freight bogie;secondary suspension;friction damper;disc brake;cad;computer simulation
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh nákladního podvozku se sekundárním vypružením a kotoučovou brzdou. Součástí práce je výpočet sekundárního vypružení, tlumení a dále je provedena pevnostní analýza některých součástí metodou konečných prvků.
Abstract in different language: This thesis contains design of freight bogie with secondary suspension and disc brake. Part of the thesis is the calculation of secondary suspension and damping. There is strength analysis of some components in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jiri_Balek.pdfPlný text práce15,62 MBAdobe PDFView/Open
Balek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce736,38 kBAdobe PDFView/Open
Balek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce745,91 kBAdobe PDFView/Open
Balek.pdfPrůběh obhajoby práce283,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.