Název: Konstrukce testovací stolice pro náklonovou analýzu olejové náplně motoru
Další názvy: Design of the testing rig for tilt oil analysis
Autoři: Havlík, Marek
Vedoucí práce/školitel: Křížek Michal, Ing. Ph.D.
Oponent: Brož Ondřej, Bc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28905
Klíčová slova: olejová vana;analýza;mazání;schwenkanalyse;klopení;motor;testování;stolice
Klíčová slova v dalším jazyce: oil sump;analysis;lubrication;schwenkanalyse;tilting;engine;testing;rig
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje konstrukčnímu návrhu testovací stolice pro náklonovou analýzu olejové náplně motoru. Zahrnuje výběr a porovnání mechanismů pro naklápění testované soustavy, návrh nosné konstrukce podložený výpočty a volbu vhodných pohonů. Testovací stolice pomůže zadavateli detailněji testovat olejové vany a na základě získaných dat je optimalizovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the thesis is to design a testing rig for tilting analysis of the oil filling of the car engine. It contains the comparison of tilting mechanisms for tested assembly, design of the main structure of the rig with FEM analysis and choice of the drive for the axis. Testing rig will help to accurately test the oil sumps and to collect necessary data for their further optimalization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Havlik_Final_all.pdfPlný text práce9,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce700,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce955,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlik.pdfPrůběh obhajoby práce274,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28905

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.