Title: Vývoj deformačního členu pro vůz FSAE
Other Titles: Development of impact attenuator for FSAE vehicle
Authors: Kocourek, Martin
Advisor: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Nozar Tomáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28906
Keywords: deformační člen;numerická simulace;voštinový materiál;dynamická zkouška;vzorky;bezpečnost
Keywords in different language: impact attenuator;numerical simulation;honeycomb;dynamic test;sample;safety
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh deformačního členu pro vozidlo Formula Student ve třech variantách, včetně zakomponování do sestavy. Dynamická zkouška byla simulována a zároveň byl proveden reálný experiment.
Abstract in different language: Diploma thesis contents development of the impact attenuator for the vehicle Formula Student in three variants including integration to the assembly. Dynamic test was simulated and also it was made a real experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KOCOUREK.pdfPlný text práce9,7 MBAdobe PDFView/Open
Kocourek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce645,89 kBAdobe PDFView/Open
Kocourek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce900,22 kBAdobe PDFView/Open
Kocourek.pdfPrůběh obhajoby práce276,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.