Název: Návrh aerodynamických prvků pro vůz Formula Student UWB04
Další názvy: Design of aerodynamic elements for car of Formula Student UWB04
Autoři: Dufek, Michal
Vedoucí práce/školitel: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Forman Matěj, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28907
Klíčová slova: cfd analýza;aerodynamika;validace;aeropaket
Klíčová slova v dalším jazyce: cfd analysis;aerodynamics;validation;aeropaket
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje teoretickou část, ve které jsou popsány důležité fyzikální jevy. Dále práce obsahuje ověření CFD analýzy pomocí reálných jízdních zkoušek. Závěrečná část se zabývá návrhem, který zahrnuje výběr profilu, 2D simulace a 3D simulace.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work contains teoretical part, in this part is described important physical phenomena. The next part is Vertification of CFD analysis by real road test.The last part is about design, which contains of profile choice, 2D simulation and 3D simulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_DUFEK.pdfPlný text práce7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dufek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce765,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dufek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dufek.pdfPrůběh obhajoby práce255,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28907

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.