Title: Šestirychlostní převodovka pro sportovní motocykl třídy 600 ccm
Other Titles: 6-speed transmission (super sport) 600 ccm class sports bike
Authors: Novák, Ondřej
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hostaš Filip, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28908
Keywords: motocykly;závody wsbk;převodovka;konstrukční návrh;trakční charakteristika;mazání;převody;analýza;dynamika;počítačová simulace
Keywords in different language: motorcycles;wsbk racing;gearbox;transmission;construction design;traction characteristics;lubrication;gears;analysis;dynamics;computer simulation
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku motocyklových převodovek určených pro silniční motocykly. Cílem práce je navrhnout na základě stávající sériové převodovky novou závodní převodovku. Tato převodovka má svá konkrétní specifika dle kategorie závodů WSBK. Práce v závěru porovnává obě převodovky a hodnotí jejich výhody a nevýhody.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the issue of motorcycle gearboxes designed for road motorcycles. The aim of this thesis is to design a new racing gearbox based on an existing serially produced gearbox. This gearbox has its own specific features according to the category of WSBK races. The thesis concludes with a comparison of both gearboxes and evaluates their advantages and disadvantages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_NOVAK.pdfPlný text práce10,28 MBAdobe PDFView/Open
Novak Ondrej_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce778,56 kBAdobe PDFView/Open
Novak_Ondrej_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce970,11 kBAdobe PDFView/Open
Novak.pdfPrůběh obhajoby práce256,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.