Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHraba, Martin
dc.contributor.refereeVook Patrik, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:24Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T15:11:24Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier72725
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28910
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje návrh parametrického modelu šneku, komory a klátů vysokotlakého hnětiče typu intermix sloužícího k přípravě gumových směsí. Součástí práce je řídící tabulka vytvořená v programu MS Excel a CAD data modelovaná v programu Siemens NX 9.0. Data se do tabulky generují pomocí formulářů s algoritmem vytvořeném v programu VBA (Visual Basic for Applications). K vygenerování modelů stačí zadat požadovaný čistý objem komory. Aplikace vybere nejvhodnější rozměr šneku a automaticky dopočte tvar horního a spodního klátu komory. Tyto data se zapíší tabulky. CAD modely se generují na základě těchto dat. Společnosti Buzuluk poslouží tyto 3D data jako vstupní data při tvorbě nových velikostí vysokotlakých hnětičů.cs
dc.format94 s. (71853 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvysokotlaký hnětičcs
dc.subjectintermixcs
dc.subjectbuzulukcs
dc.subjectcadcs
dc.subjectvbacs
dc.subjectobjemcs
dc.subjectgumárenský průmyslcs
dc.subjectkaučukcs
dc.titleNávrh komory hnětiče "intermix" 200lcs
dc.title.alternativeThe design of mixing chamber of interlocking mixeren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis contains the design of a parametric model of the screw, chamber and lids of a high-pressure intermixing kneader for the preparation of rubber mixtures. Part of the work is a control table created in MS Excel and CAD data designed in Siemens NX 9.0. Data in a table are generated using forms with an algorithm created in VBA (Visual Basic for Applications). To generate the models, simply enter the required pure volume of the chamber. The application selects the most suitable screw size and automatically calculates the shape of the upper and lower lid of the chamber. These data are generated to table. CAD models are generated based on these data. Buzuluk will use these 3D data as input data for creation new sizes of high pressure mills.en
dc.subject.translatedhigh pressure mixeren
dc.subject.translatedintermixen
dc.subject.translatedbuzuluken
dc.subject.translatedcaden
dc.subject.translatedvbaen
dc.subject.translatedvolumeen
dc.subject.translatedrubber industryen
dc.subject.translatednatural rubberen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martin_Hraba.pdfPlný text práce6,68 MBAdobe PDFView/Open
Hraba_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce686,28 kBAdobe PDFView/Open
Hraba_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce50,17 kBAdobe PDFView/Open
Hraba.pdfPrůběh obhajoby práce267,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.