Název: Vývoj politického myšlení Egona Bondyho
Další názvy: The development of Egon Bondy´s political thought
Autoři: Schejbal, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Holubec, Stanislav
Oponent: Šafránková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2892
Klíčová slova: Egon Bondy;20. století;politické myšlení;marxismus;postmarxismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Egon Bondy;20th century;political thought;marxism;post-marxism
Abstrakt: Bakalářská práce mapuje vývoj politického myšlení Egona Bondyho od poloviny 40 let 20. století do jeho smrti v roce 2007. Jako prameny slouží Bondyho vlastní díla, sekundární literatura a také orální historie. Práce he začleněna do kontextu světového marxistického myšlení ve 20. století.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor thesis is a chart to the development of Egon Bondy´s political thought from halp 40s of 20th century to his death in 2007. Documentary origins are Bondy´s works, secondary literature and oral history too. Thesis is in the context of world Marxist thought in 20th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj politickeho mysleni Egona Bondyho.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schejbal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schejbal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Schejbal_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce557,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2892

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.