Title: Sudetoněmecká otázka v západočeském regionu po skončení 1. sv.v.
Other Titles: The Sudeten German Question in the West Bohemian Region after WWI.
Authors: Šámalová, Lucie
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Gebhart, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2894
Keywords: 1918;Československo;Chebsko;Plzeň;mírová konference;první světová válka;právo na sebeurčení;západní Čechy;prosazení státní moci;nacionalismus
Keywords in different language: 1918;Czechoslovakia;Cheb;Pilsen;peace conference;world war I;right to self;West Bohemian;enforcement of state authority;nationalism
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku sudetoněmecké otázky v letech 1918 - 1920. Především na vývoj česko - německých vztahů v těchto letech. Snažila jsem se postihnout okolnosti a důvody, které tyto vztahy utvářely. Cílem práce je co možná nejobjektivnější popsání historie Československa na přelomu 20. let 20. století a vztahu Čechů a Němců, kteří v něm žili.
Abstract in different language: Thesis focuses on the issue of the "Sudenten-German" problem from 1918-1920. Mainly on the development of Czech- German relations in these years. I tried to find the reason and circumstances that shaped these relationships.The aim is to objectively describe the history of Czechoslovakia at the turn of the 20th of the 20 century, relations between Czechs and Germans, who lived in it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie Samalova - BP.pdfPlný text práce577,47 kBAdobe PDFView/Open
Samalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Samalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Samalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce426,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2894

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.