Název: Komunikační plán TJ Lokomotiva Plzeň
Další názvy: Communication plan of TJ Lokomotiva Plzeň
Autoři: Froňková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Oponent: Lundák Petr, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28947
Klíčová slova: komunikační plán;marketingový mix ve sportu;vytíženost sportovišť;cílové segmenty;beach areál;tj lokomotiva plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: communication plan;marketing mix in sport;using sports fields;target segments;beach resort;tj lokomotiva plzeň
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na komunikační plán TJ Lokomotiva Plzeň, který je specifikován na služby Beach areálu TJ Lokomotiva Plzeň. Cílem diplomové práce je vytvořit komunikační plán pro Beach areál v sezóně 2017, který využije minimálně tří komunikačních kanálů nenáročných na náklady v pravidelných intervalech a zacílí minimálně na 5 cílových segmentů. Teoretická část obsahuje teoretická východiska k tvorbě komunikačního plánu. Praktická část se zabývá samotným komunikačním plánem, který vychází ze zpracované situační analýzy, na jejímž základě jsou stanoveny cíle komunikačního plánu a k těmto jednotlivým cílům jsou vytvořena komunikační sdělení, rozpočet, výběr médií, časový plán, realizace a vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused of the communication plan of TJ Lokomotiva Plzeň, which is specified for services of the TJ Lokomotiva Pilsen. The target of this diploma thesis is to create a communication plan for the Beach Resort for the season 2017, which uses at least free cost-effective communication channels at regular intervals and targets at least 5 target segments. The theoretical part contains the theoretical starting points for creating a communication plan. The practical part deals with the communication plan itself, which based on the elaborated situational analysis, on the basis of which the goals of the communication plan are set and the communication messages, the budget, the media selection, the time schedule, the implementation and the evaluation are created.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Fronkova.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fronkova_v.pdfPosudek vedoucího práce643,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fronkova_o.pdfPosudek oponenta práce677,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fronkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce169,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28947

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.