Title: "Skok přes kůži" na Vysoké škole báňské v Ostravě
Other Titles: "Jump over the leather" at the University of Ostrava
Authors: Cajthamlová, Anna
Advisor: Ulrychová, Marta
Referee: Jakoubková Budilová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2895
Keywords: skok přes kůži;přechodový rituál;symbolika
Keywords in different language: jump over leather;rite of passage;symbolism
Abstract: Skok přes kůži je rituál, během něhož dnes student dokazuje, že je hoden studovat hornictví či hutnictví na některé z báňských škol. Záměrem vypracování této práce byl popis tradičního hornického rituálu skoku přes kůži na Vysoké škole báňské v Ostravě. Mým cílem bylo zachytit nejen jeho historický vývoj, ale především podobu, v níž se v současnosti vyskytuje.
Abstract in different language: Jump over the leather is the traditional ritual of miners and metalworkers. Its present form is composed of two parts: šachťák and leap over the leaher, which occurs during the miner's special festive event. Šachťák is miners? evening preparing the novices to jump. The actual jump is a specific type of rite of passage, whose adepts are inducted into the guild of miners and steelworkers.Jump over the leader is held, albeit in different forms, in many locations throughout the Czech Republic. The Jump organized by Technical University of Ostrava is nationwide and it is the only official one. All representatives from mines in the Czech Republic and representatives of the traditional guilds and major schools, which instruct mining and metallurgy, are invited to this event.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skok pres kuzi - Bakalarska prace Anna Cajthamlova.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
BP_Anna_Cajthamlova.pdfPosudek vedoucího práce112,99 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).BP_Anna_Cajthamlova.pdfPosudek oponenta práce112,99 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).BP_Anna_Cajthamlova.pdfPrůběh obhajoby práce112,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.