Název: Nekalé praktiky v obchodě na trhu B2C
Další názvy: Unfair business practices on the B2C market
Autoři: Přibyl, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28968
Klíčová slova: nekalé praktiky;obchod;trh b2c;marketingový výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: unfair business practices;b2c market;marketing research
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá nekalými praktikami v obchodě na trhu B2C. Rozebírá téma v teoretické rovině a představuje právní úpravu nekalých praktik a ochrany spotřebitele v České republice a Evropské unii. Práce představuje konkrétní příklady nekalých praktik, uvádí srovnání situace v České republice a Evropské unii a provádí marketingový výzkum o povědomí spotřebitelů o ochraně před nekalými praktikami. Na základě výzkumu formuluje závěry.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with unfair business practices on the B2C market. The thesis analyzes the topic in the theoretical level and analyzes the legal regulation of unfair practices and consumer protection in the Czech Republic and the European Union. The thesis presents particular examples of unfair practices, presents a comparison of the situation in the Czech Republic and the European Union and carries out marketing research on consumers' awareness of the protection against unfair practices. Based on the research, the thesis formulates conclusions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Lukas_Pribyl.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribyl_v.pdfPosudek vedoucího práce626,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribyl_o.pdfPosudek oponenta práce778,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pribyl_p.pdfPrůběh obhajoby práce178,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28968

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.