Název: Kojení a jeho vliv na délku poporodní amenorei
Další názvy: Breastfeeding and postpartum and lactation amenorrhea
Autoři: Straková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Galeta, Patrik
Oponent: Jakoubková Budilová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2898
Klíčová slova: kojení;poporodní a laktační amenorea;energetická bilance;menstruační cyklus;plodnost;lovecko-sběračské společnosti;meziporodní intervaly;stav výživy
Klíčová slova v dalším jazyce: lactation;postpartum and lactation amenorrhea;energy balance;menstrual cycle;fertility;hunter gatherer society;nutritional status
Abstrakt: V práci je sledován vztah kojení a laktační amenorey. Jsou hledány faktory ovlivňující délku laktační amenorey. Teorie energetické dostupnosti je ilustrována na příkladu lovecko-sběračských společností s různou energetickou zátěží a stejnými vzory kojení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work studies a relationship between breast-feeding and a lactation amenorrhea and looks for factors influencing the length of lactational amenorrhea. Theory of energy availability is illustrated on the example of hunter-gatherer societies with different energy loads and the same breastfeeding patterns.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Strakova.pdfPlný text práce249,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Lenka_Strakova.pdfPosudek vedoucího práce119,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).BP_Lenka_Strakova.pdfPosudek oponenta práce119,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).BP_Lenka_Strakova.pdfPrůběh obhajoby práce119,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2898

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.