Title: Politika udržitelného rozvoje
Other Titles: Sustainable development policy
Authors: Kabátová, Jana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28991
Keywords: trvale udržitelný rozvoj;indikátory udržitelného rozvoje;strategie udržitelného rozvoje;politika udržitelného rozvoje;právní úprava udržitelného rozvoje
Keywords in different language: sustainable development;indicators of sustainable development;the strategy for sustainable development;dustainable development policy;legislation for sustainable development
Abstract: Téma této bakalářské práce je Politika udržitelného rozvoje. Cílem této práce je popsat trvale udržitelný rozvoj, nastínit jeho problematické oblasti a jeho politiku. V první části je vysvětlen udržitelný rozvoj v obecné rovině, to znamená zejména vysvětlení pojmu, jeho definice a hlavní problematické oblasti. Druhá kapitola popisuje jeho vznik, vývoj a financování. Také obsahuje výčet organizací, dokumentů a světových konferencí, které politiku trvale udržitelného rozvoje vytváří, formují nebo realizují. Dalším bodem druhé kapitoly jsou indikátory, neboli ukazatele udržitelného rozvoje. Poslední část popisuje udržitelný rozvoj v podmínkách České republiky. Jedná se o vývoj jeho politiky a související právní úpravu. Její hlavní částí je rozbor strategických dokumentů, které Vláda České republiky již vydala, včetně poslední z prosince 2016. Strategické rámce doplňuje zákonná úprava a územní plánování. Tato práce poskytuje ucelený pohled na základní problematiku udržitelného rozvoje, jeho definování, vývoj a politiku.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is the Sustainable development policy. The purpose is to create coherent view on sustainable development problems and creation of the policy. The first part explains sustainable development in common level, it basically means context of term and definitions. The second part describes history of the sustainable development and institutions, world conference and documents which determine sustainable development policy. The final part contains evolution of sustainable development policy in Czech Republic and appropriate legislation. The main part of last segment is parsing of strategic documents issued by the Government of the Czech Republic including the last one issued in December 2016. This work should be a synoptical source of basic information on sustainable development and the determination of its policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_Kabatova.pdfPlný text práce790,13 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova- posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce652,42 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce847,43 kBAdobe PDFView/Open
Kabatova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce350,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.