Title: Obec s pověřeným obecním úřadem
Other Titles: Municipality with authorized municipal office
Authors: Tykvartová, Aneta
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29024
Keywords: veřejná správa;státní správa;samospráva;územní samospráva;obec;samostatná působnost;přenesená působnost;obec s pověřeným obecním úřadem;historie obce;orgány obce;činnosti obce;město všeruby
Keywords in different language: public administration;autonomy;local government;municipality;independent powers;delegate powers;municipality with authorized municipal office;history of municipalities;disrict authorities;community activities;city všeruby
Abstract: Bakalářská práce na téma "Obec s pověřeným obecním úřadem" obsahuje výklad základních pojmů veřejné správy společně s pojmy související s územní samosprávou a jejími právními základy. Dále je přiblíženo postavení základních územně samosprávných celků - obcí a jejich působnost. Podrobněji je objasněn historický vývoj, fungování, působnost i organizační struktura obcí s pověřeným obecním úřadem jakožto obcí II. typu. Všechny informace o tomto typu obcí jsou dále převedeny do praktické ukázky obce s pověřeným obecním úřadem Všeruby.
Abstract in different language: Bachelor thesis on "The municipality with authorized municipal office" contains the basic terms of public administration, together with the concepts related to regional autonomy and its legal basis. It also describes the status of basic local government units - municipalities and their jurisdiction. Is explained in detail the historical development, functioning, activities and organizational structure of municipalities with authorized municipal office as municipalities II. type. All information of this type of municipalities are further translated into practical example of municipality with authorized municipal office Všeruby.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komplet Tykvartova.pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Tykvartova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce586,06 kBAdobe PDFView/Open
Tykvartova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce560,67 kBAdobe PDFView/Open
Tykvartova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce339,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.