Title: Elektronický obchod B2C v České republice
Other Titles: E-commerce B2C in the Czech Republic
Authors: Šebestová, Štěpánka
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29037
Keywords: e-commerce;elektronické obchodování;b2c;marketing na internetu;e-shop;zoot
Keywords in different language: e-commerce;electronic commerce;b2c;marketing on the internet;e-shop;zoot
Abstract: Předložená bakalářská práce "Elektronický obchod B2C v České republice" je zaměřena na charakterizování B2C e-commerce v České republice, definování výhod a nevýhod pro prodávajícího a spotřebitele, analyzování internetového obchodu ZOOT se zaměřením na marketing a webové stránky. V první části je vymezena e-commerce, její výhody a nevýhody, fakta o vývoji B2C e-commerce v České republice. Dále jsou definovány pojmy z internetového marketingu a možnosti hodnocení kvality webu. V druhé části práce je rozebrán internetový obchod ZOOT, jeho historie, filozofie, ztvárnění, konkurence, marketingový mix a webové stránky. Pro zhodnocení všech aktivit ZOOTu byla sestavena SWOT analýza, ze které vyplynuly silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, na jejichž základě byla formulována doporučení pro další praxi.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis "E-commerce B2C in the Czech Republic" is focused on the characterizing of B2C e-commerce in the Czech Republic, defining the advantages and disadvantages from the perspective of the seller and the consumer, analyzing e-shop ZOOT, its marketing activities and website. In the first part, the author defines e-commerce, its advantages and disadvantages, facts about the development of electronic commerce on the B2C market in the Czech Republic. In the following part are defined the concepts of Internet marketing and the possibility of evaluating the quality of the web site. The second part is dedicated to online shop ZOOT, its history, philosophy, interpretation, market competition, marketing mix and website. For the appropriate evaluation of all ZOOT's activities SWOT analysis was created. Analyzing mentioned e-shop showed the strengths, weaknesses, opportunities and threats, based on analysis results further recommendations were created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SEBESTOVA_Stepanka.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
Sebestova_v.pdfPosudek vedoucího práce628,37 kBAdobe PDFView/Open
Sebestova_o.pdfPosudek oponenta práce664,61 kBAdobe PDFView/Open
Sebestova_p.pdfPrůběh obhajoby práce189,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29037

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.