Title: Elektronické obchodování na trhu B2C v České republice
Other Titles: B2C e-commerce in Czech Republic
Authors: Bílek, René
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29047
Keywords: e-commerce;b2c;obuv;internet;e-shop
Keywords in different language: e-commerce;b2c;shoes;the internet;e-shop
Abstract: Bakalářská práce se zaobírá analýzou e-shopů, které nabízejí obuv na trhu B2C v České republice. Úvod práce je věnován definici důležitých pojmů a kategorizaci elektronického obchodování. Dále se autor zaměřil na faktory, které ovlivňují elektronické obchodování. Zde autor zkoumá jak výhody, tak nevýhody elektronického obchodování. Další část je věnována vývoji elektronického obchodování, a to jak celosvětově, tak konkrétně na českém trhu. V poslední části teoretickém oddílu práce se autor věnuje způsobu hodnocení webových stránek. V druhé části celé práce je prováděna analýza konkrétních subjektů. Nejprve jsou uvedeny kritéria, v kterých budou všechny e-shopy zkoumány, a následně je provedena analýza. Mezi zkoumaná kritéria jsou vybrány např. SEO analýza, vzhled internetových stránek, práce se sociálními sítěmi a médii nebo komunikace se zákazníkem. Vyhodnocení analýzy je provedeno v závěru práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the analysis of shoes e-commerce in the Czech Republic on the B2C market. In the first part of the thesis the autor defines key words in the problematics of e-commerce and explains distribution between the subjects in e-commerce. The next part is focused on factors, which influence e-commerce. After that the autor apprises us with development of e-commerce over the world and especially in the Czech Republic. The last part of theoretical section of the thesis focuses on evaluation of e-shops. In the next section of the bachelor thesis there are analysed specific subjects. Firstly there are stated criterias in which there are all of the analysed subjects compared and after that the analysis is done. Among the investigated criterias are for example SEO analysis, design of e-shops, working with social media or communication with a customer. The results of the analysis are in the end of the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bilek.pdfPlný text práce567,45 kBAdobe PDFView/Open
Bilek_v.pdfPosudek vedoucího práce799,28 kBAdobe PDFView/Open
Bilek_o.pdfPosudek oponenta práce880,12 kBAdobe PDFView/Open
Bilek_p.pdfPrůběh obhajoby práce243,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.