Title: Logistika firmy T. G. a. s.
Other Titles: Logistics firm T. G. a. s.
Authors: Kankrdlíková, Václava
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Říhová Pavla, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29053
Keywords: logistika;logistický proces;manipulační jednotka;zboží;expedice
Keywords in different language: logistics;logistics process;handling unit;goods;expedition
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na logistiku obchodní firmy T.G., a.s. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit jednotlivé logistické procesy firmy. Pro realizaci této práce bylo využito odborné literatury, vnitropodnikových předpisů a vykonané praxe. V úvodu pojednávám o teorii logistiky s jejími základními pojmy. Následuje představení firmy včetně její historie a popisu její obchodní činnosti. Stěžejní část práce věnuji procesu objednávání zboží, dopravě, skladování a následné expedici. Závěrečná část se věnuje zhodnocení procesů s návrhy pro zlepšení.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis is focused on logistics of trading company T.G., a.s. The aim of the thesis is to analyze and evaluate individual logistic processes of the company. In order to carry out this thesis, professional literature, internal regulations and own intership were used. At the beginning I deal with the theory of logistics and its basic concepts. Following the company's introduction including its history and description of its business activities. The mainstay part of the thesis is devoted to the proces of ordering goods, transportation, storage and subsequent expedition. The final part is dedicated to the evaluation of processes and proposals for improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kankrdli_kova_ Va_clava BP.pdfPlný text práce7,71 MBAdobe PDFView/Open
Kankrdlikova_v.pdfPosudek vedoucího práce612,79 kBAdobe PDFView/Open
Kankdrlikova_o.pdfPosudek oponenta práce566,13 kBAdobe PDFView/Open
Kankrdlikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce193,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.