Název: Marketingová strategie Domova pro seniory sv. Pavla
Další názvy: Marketing strategy of St. Paul´s retirement home
Autoři: Kovářová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29056
Klíčová slova: marketing;marketing služeb;marketingová strategie;nezisková organizace
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;services marketing;marketing strategy;non-profit institution
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá formulací konkrétních proaktivních opatření, která vyplývají z komplexní marketingové analýzy situace Domova pro seniory sv. Pavla. V teoretické části jsou popsány pojmy z marketingu, které jsou důležité pro praktickou část a její výstupy. Praktická část vychází z informací, které jsou volně přístupné a také ze soukromých konzultací s vedením organizace, na jejichž základě byla sestavena analýza současného stavu Domova pro seniory, včetně SWOT analýzy. Na konci práce jsou popsány doporučené návrhy na zlepšení stávajícího stavu organizace.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with formulation of specific and proactive steps which are derived from a complex marketing analysis of the current situation at St. Paul's retirement home. The theoretical part consists of marketing terms which are important for the practical part and its outputs. The practical part is based on freely accessible information as well as on the private consultations with the institution leadership which were fundamental not only for the analysis of current condition of St Paul's retirement home but also for the SWOT analysis. Recommended suggestions for the institution's present state improvement are described at the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jana Kobarova_final2.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova_v.pdfPosudek vedoucího práce673,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova_o.pdfPosudek oponenta práce641,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarova_p.pdfPrůběh obhajoby práce236,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29056

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.