Název: Způsoby vnímání asymetrií v lidské tváři
Další názvy: Ways of perception of facial asymmetries
Autoři: Bláhová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Blažek, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2906
Klíčová slova: lidský obličej;symetrie;asymetrie;online dotaznik;atraktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: human face;symmetry;asymmetry;online survey;attractiveness
Abstrakt: Práce mapuje význam lidské tváře v každodenním životě a výzkumy, které se jejím studiem zabývaly. V obou těchto rovinách se zaměřuje především na symetrii, potažmo asymetrii, kterou lidský obličej vykazuje. Součastí práce je výzkum vnímání tváří s různými mírami asymetrie očí, nosu a úst, jehož cílem je nalézt hraniční míru asymetrie, která činí obličej nepřirozeným.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is maping the role human face plays in everyday life along with studies that have been made about this topic. In both cases the facial symmetry, respectively asymmetry is considered. Practical part tries to find relations between asymmetry and particular face features as well as imaginary boarder in the degree of asymmetry where the face starts to appear as unnatural.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_blahova.pdfPlný text práce204,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Barbora_Blahova.pdfPosudek vedoucího práce157,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Barbora_Blahova.pdfPosudek oponenta práce157,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Barbora_Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce157,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2906

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.