Title: Způsoby vnímání asymetrií v lidské tváři
Other Titles: Ways of perception of facial asymmetries
Authors: Bláhová, Barbora
Advisor: Sosna, Daniel
Referee: Blažek, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2906
Keywords: lidský obličej;symetrie;asymetrie;online dotaznik;atraktivita
Keywords in different language: human face;symmetry;asymmetry;online survey;attractiveness
Abstract: Práce mapuje význam lidské tváře v každodenním životě a výzkumy, které se jejím studiem zabývaly. V obou těchto rovinách se zaměřuje především na symetrii, potažmo asymetrii, kterou lidský obličej vykazuje. Součastí práce je výzkum vnímání tváří s různými mírami asymetrie očí, nosu a úst, jehož cílem je nalézt hraniční míru asymetrie, která činí obličej nepřirozeným.
Abstract in different language: This thesis is maping the role human face plays in everyday life along with studies that have been made about this topic. In both cases the facial symmetry, respectively asymmetry is considered. Practical part tries to find relations between asymmetry and particular face features as well as imaginary boarder in the degree of asymmetry where the face starts to appear as unnatural.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_blahova.pdfPlný text práce204,15 kBAdobe PDFView/Open
Barbora_Blahova.pdfPosudek vedoucího práce157,52 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Barbora_Blahova.pdfPosudek oponenta práce157,52 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Barbora_Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce157,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.