Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorKubíčková, Tereza
dc.contributor.refereeŘíhová Pavla, Ing.
dc.date.accepted2017-6-9
dc.date.accessioned2018-01-15T15:12:00Z
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:12:00Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71710
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29061
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je logistika společnosti Sony DADC Štěnovice s. r. o. Ke zrealizování této práce byla využita odborná literatura, interní zdroje podniku a konzultace se zaměstnanci firmy. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska o logistice, vymezení základních pojmů, definic a logistických činností. V druhé části jsou popsány základní údaje o společnosti Sony DADC Štěnovice, zasazení jej do distribučního řetězce a analýze informačních toků této společnosti. Dále tato práce obsahuje návrhy na zlepšení.cs
dc.format59 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce není zpřístupněn. Plný text bude přístupný od 24. 04. 2020.
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectskladovánícs
dc.subjectprocesycs
dc.subjectdodavatelécs
dc.subjectpřepravacs
dc.titleLogistika vybrané firmycs
dc.title.alternativeLogistics of selected companyen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe topic of the thesis is the logistics of Sony DADC Štěnovice s. r. o. To realization of this work was used literature, internal resources and consultations with company employees. The work is divided into two parts. The first section provides the theoretical basis of logistics, basic concepts, definitions and logistic operations. The second one describes the basic informations about Sony DADC Štěnovice, its position in distribution chain, and analysis of information flows of the company. This work also contains suggestions for improvement.en
dc.subject.translatedlogisticsen
dc.subject.translatedwarehousingen
dc.subject.translatedprocessesen
dc.subject.translatedsupliersen
dc.subject.translatedtransportationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Logistika vybrane firmy_Kubickova.pdfPlný text práce4,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Kubickova_v.pdfPosudek vedoucího práce750,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova_o.pdfPosudek oponenta práce621,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova_p.pdfPrůběh obhajoby práce223,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubickova_n.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP233,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.