Title: Vybrané moderní technologie a jejich využití v maloobchodě
Other Titles: Chosen modern technologies and their use in retail industry
Authors: Rasochová, Klára
Advisor: Zelenka Lenka, Ing.
Referee: Ptáčková Karolína, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29071
Keywords: maloobchod;moderní technologie;self-scanning;qr kódy;qr platby;bezkontaktní platba kartou.
Keywords in different language: retailing;modern technologies;self-scanning;qr codes;qr payments;contactless payment card.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na využívání moderních technologií v maloobchodě. Cílem této práce je charakterizovat a vyhodnotit současný stav moderních technologií a jejich využití v maloobchodě. V první části práce jsou charakterizovány moderní technologie, jako self-scanning, QR kódy, bezkontaktní platby a využívání Wi-Fi a jejich přínos při nakupování. Dále je zde věnována kapitola mobilnímu zařízení, jehož význam v maloobchodě neustále roste, a stává se nedílnou součástí při nakupování. Zásadní částí práce je empirický výzkum, který probíhal prostřednictvím elektronického dotazníkového šetření. Cílem výzkumu je zjistit rozsah povědomí o moderních technologiích a jejich využívání v maloobchodě ve Středočeském kraji. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že zákazníci v maloobchodech ve Středočeském kraji moderní technologie využívají, ale jsou ovlivněni jejich nabídkou v jednotlivých maloobchodech. V závěru práce byla navržena praktická doporučení pro maloobchodníky, jak motivovat zákazníka k využívání moderních technologií.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the applications of modern technologies in the retailing. The aim of this work is to characterize and evaluate the current state of modern technologies and their use in retailing. In the first part there are characterized modern technologies, such as self-scanning, QR codes, contactless payment and using Wi-Fi and their benefits during shopping. Then there is a chapter, which is devoted to a mobile device, whose importance continues to grow in the retailing and becomes an integral part of shopping. The fundamental part is the empirical research, which was conducted via an electronic questionnaire. The aim of the research is to determine the extent of knowledge of modern technologies and their use in the retail trade in the Central Region. Based on the survey, it was found that customers of the retail stores in the Central Region use modern technologies, but they are influenced by the offer of individual retails. In the conclusion there was proposed a practical recommendation for retailers, how to motivate the customers using modern technologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Klara Rasochova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Rasochova_v.pdfPosudek vedoucího práce766,9 kBAdobe PDFView/Open
Rasochova_o.pdfPosudek oponenta práce719,24 kBAdobe PDFView/Open
Rasochova_p.pdfPrůběh obhajoby práce215,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.