Název: Pověsti Těšínského Slezska
Další názvy: Folk-tales of Teschen Silesia
Autoři: Drózd, Zbigniew
Vedoucí práce/školitel: Ulrychová, Marta
Oponent: Maderová, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2911
Klíčová slova: těšínské Slezsko;démonologické pověsti;numinózní pověsti;Jan Luffer;katalog
Klíčová slova v dalším jazyce: teschen Silesia;demonology folk-tales;numinous folk-tales;Jan Luffer;catalogue
Abstrakt: Práce se zabývá pověstmi Těšínského Slezska. Konkrétně se zaměřuje na pověsti démonologické (numinózní), tj. pověsti v nichž se setkáváme s nadpřirozenými jevy nebo osobami. Analýza je proveda na základě dostupných publikací, vydaných jak na české, tak na polské straně Těšínského Slezska. Typologická klasifikace pověstí je provedena podle katalogu Jana Luffera (2011). Cílem práce bylo zjištění frekvence výskytu shodných syžetů, ale i místních specifik.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work I analyzed folk-tales of Teschen Silesia region. I focused concretely on demonological tales which are characterized by appearance of supernatural beings and phenomenons. The analyze of the tales has been made from accesible sources. Typological classification was based on categorization of numer of tales, I sort them according Luffers catalogue of numinous tales (2011). The work focuses on question what is the difference among demons beings in Polish and Czech sides of Teschen Silesia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Povesti tesinskeho Slezska - Zbigniew Drozd.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drozd vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Drozd oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Drozd.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2911

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.