Title: Tvorba územního plánu pro katastrální území Želetava
Other Titles: Creation of Land use plan for cadastre unit Želetava
Authors: Grygar, Jan
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Průža Petr, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29112
Keywords: územní plán;územní plánování;výkres;městys želetava
Keywords in different language: the land use plan;spatial planning;drawing;market-town želetava
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním Územního plánu katastrálního území Želetava. Před zpracováním územního plánu a jeho výkresů bylo nutné provést terénní šetření v zájmovém území a prostudovat problematiku územního plánování. Cílem práce je prostřednictvím územního plánu vymezit pravidla a směr pro budoucí rozvoj zájmového území. Výsledky práce budou prakticky využity.
Abstract in different language: This bachelor thesis is working with elaboration of the land use plan of the cadastral area of Želetava. Prior to the elaboration of the land use plan and its drawings, it is necessary to be acquainted with the area of interest and problematics of spatial planning. The aim of the thesis is to define the rules and direction for the future development of the territory through the land use plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-GrygarJan-vse.pdfPlný text práce19,21 MBAdobe PDFView/Open
PO_Grygar_Jan.pdfPosudek oponenta práce84,67 kBAdobe PDFView/Open
PV_Grygar_Jan.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Grygar Jan.pdfPrůběh obhajoby práce179,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.