Název: Vliv pořadí narození dítěte na vývoj jeho osobnosti
Další názvy: The influence of birth order on child development of his personality
Autoři: Fárková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Friedl, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2914
Klíčová slova: pořadí dětí;sourozenci;rodina;socializace;charakterové vlastnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: birth order;siblings;family;socialization;character traits
Abstrakt: Pořadí dětí v rodině velmi úzce souvisí s jejich budoucím charakterem a jejich přístupu k životu v budoucnosti. To, zda jsme se narodili jako první, prostřední či poslední dítě ovlivňuje naše chování. Nezáleží pouze na pořadí mezi sourozenci, ale i na aspektech souvisejících se socializací, ekonomických podmínkách rodiny, výchově a kulturním kontextu.
Abstrakt v dalším jazyce: Birth order may have strong influence to baby´s position in the family, and his ability and later relations, his relationships and attitudes to the social structure and determines a characteristic personality traits that are already early significantly reflected in their behavior. Sibling´s constellation is not the only factor that shapes our nature, although it is one of the principles. Other factors are the number of siblings, attitudes, disposition of parents and their education, which is closely linked with social and economic background of the family, family environment at all; further socialization process and ultimately a culture that strongly shapes the environment around us and creates our specific understanding and perception of the world which are reflected in our actions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Farkova_Eva_2012.pdfPlný text práce301,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Eva_Farkova.pdfPosudek vedoucího práce140,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Eva_Farkova.pdfPosudek oponenta práce140,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Eva_Farkova.pdfPrůběh obhajoby práce140,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2914

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.