Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMildnerová, Kateřina
dc.contributor.authorJanská, Kateřina
dc.contributor.refereeZáhořík, Jan
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:35Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:35Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-25
dc.identifier45870
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2919
dc.description.abstractMá bakalářská práce pojednává o fenoménu dětí-čarodějů v současné subsaharské Africe, především v Demokratické republice Kongo. Popisuji historický přehled antropologů, kteří se specializovali na čarodějnictví, dále praktiky a rituály letničních církví. V politické části se zaměřuji na rodinnou strukturu, dvě konžské války a sociokulturní kontext čarodějnictví. Také popisuji profil dětí, které jsou cíli obvinění z čarodějnictví, včetně tří vzácných typů - albínů, dvojčat a abnormálně narozených dětí. V empirické části ukazuji dopad neziskových organizací na děti-čaroděje. Poslední kapitola je věnována dětským právům a jakým způsobem jsou v čarodějnických procesech porušována.cs
dc.format48 s. (73 057 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčarodějnictvícs
dc.subjectkouzelnictvícs
dc.subjectDemokratická republika Kongocs
dc.subjectkonžská válkacs
dc.subjectletniční církvecs
dc.subjectalbínics
dc.subjectdvojčatacs
dc.subjectdětská právacs
dc.titleFenomén dětí - čarodějů v současné Subsaharské Africecs
dc.title.alternativeThe Phenomenon of Child - Witches in contemporary Subsaharan Africaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the phenomenon of Child-witches in contemporary Subsaharian Africa, especially in Democratic Republic of Congo. I described historic overview of anthropologists who were interested in witchcraft, practices in pentecostal churches and rituals. In political part I deal with family structure, two wars in Congo and social and cultural context of witchcraft. I also describe the profile of children who are in danger of accusation including three special types - albinos, twins and abnormal birth children. In the empirical part I show the effect of non-governmental organisation to the Child-witches. The last part of thesis deals with child rights and their violation during witchcraft accusations.en
dc.subject.translatedwitchcraften
dc.subject.translatedsorceryen
dc.subject.translatedDemocratic republic of Congoen
dc.subject.translatedconglese waren
dc.subject.translatedpentecostal churchesen
dc.subject.translatedalbinosen
dc.subject.translatedtwinsen
dc.subject.translatedchildren rightsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_janska.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Katerina_Janska.pdfPosudek vedoucího práce170,11 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Katerina_Janska.pdfPosudek oponenta práce170,11 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Katerina_Janska.pdfPrůběh obhajoby práce170,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.