Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUlrychová, Marta
dc.contributor.authorMenšíková, Kateřina
dc.contributor.refereeWoitsch, Jiří
dc.date.accepted2012-05-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:35Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:35Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-19
dc.identifier45877
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2923
dc.description.abstractCílem práce bylo zdokumentovat masopust pořádaný ve Skalici na Táborsku a prezentovat výsledky z terénního výzkumu, který se týkal průběhu skalického masopustu mezi lety 2010 - 2012. Při kvalitativním výzkumu bylo využito metody polostrukturovaných rozhovorů. Pomocí studia literárních pramenů byla dále vysvětlena etymologie a historie masopustu, historické a geografické informace o obcích (Skalice, Rybova Lhota, Radimov, Hlavatce, Želeč, Třebiště), v nichž se skalický masopust koná. Následně byly popsány podobnosti a rozdíly skalické události s historickými prvky a obecnými rysy masopustu, aby se poukázalo na dodržování některých rituálů do dnešní doby. Ve stručnosti došlo k srovnání masopustů v letech 2010, 2011, 2012. Tyto události byly porovnány s masopusty ve vybraných lokalitách. Účelem bylo vymezit skalický masopust od jiných, které dodržují zavedenou strukturu průběhu pořádané akce po mnoho let.cs
dc.format45 s. (81 994 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMasopustcs
dc.subjectmaškarní průvodcs
dc.subjectterénní výzkumcs
dc.subjectSkalicecs
dc.titleMasopust ve Skalici na Táborskucs
dc.title.alternativeShrovetide in Skalice, Tábor regionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on documentation of the Shrovetide in Skalice (Tábor region) and other villages where this event takes place. Through study of the written sources, the Shrovetide tradition is described as well as geography and history of the villages. Significant part of the paper displays my field work from the years 2010 ? 2012 during which I realized my qualitative research through semi-structuralized interviews and photo documentation. I focused mainly on meticulous description of course of the Skalice Shrovetide. Next chapters are focused on comparison of the Skalice Shrovetide to general characteristics and history of the Shrovetide which displays keeping the ancient rituals until these days. Briefly, the Skalice Shrovetide and those ones from other sites were compared. Followings, comparison of the Skalice Shrovetides from the years 2010, 2011 and 2012 was made. The aim was to distinguish the Skalice event from the others which have been keeping the traditional structure of course of the action for many years, and thereby confirm information provided by the informants who try to draw the line between their Shrovetide and the others ones.en
dc.subject.translatedCarnivalen
dc.subject.translatedshrovetide courseen
dc.subject.translatedfield worken
dc.subject.translatedSkaliceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPMensikova_2012.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Katerina_Mensikova.pdfPosudek vedoucího práce170,78 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Katerina_Mensikova.pdfPosudek oponenta práce170,78 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Katerina_Mensikova.pdfPrůběh obhajoby práce170,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.