Název: Koncept patriarchátu a matriarchátu v dílech evolucionistů 19. a 20. století
Další názvy: The concept of patriarchy and matriarchy in the works of evolucionists 19th and 20th century
Autoři: Nováčková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Toušek, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2925
Klíčová slova: evolucionismus;matriarchát;patriarchát;Joseph-François Lafitau;Johann Jakob Bachofen;Henry James Sumner Maine;John Ferguson McLennan;Lewis Henry Morgan;Edward Burnett Tylor;Friedrich Engels;Marija Gimbutasová
Klíčová slova v dalším jazyce: evolutionism;matriarchy;patriarchy;Joseph-François Lafitau;Johann Jakob Bachofen;Henry James Sumner Maine;John Ferguson McLennan;Lewis Henry Morgan;Edward Burnett Tylor;Friedrich Engels;Marija Gimbutasová
Abstrakt: V mé bakalářské práci se snažím nastínit původ a vývoj matriarchátu a patriarchátu v dílech evolucionistů v rámci širšího historického, sociálního a intelektuálního kontextu. Snažím se vysvětlit důvody, proč se stoupenci matriarchátu či patriarchátu přikláněli k jednomu či druhému konceptu.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor work I attempt to outline the origins and development of matriarchy and patriarchy in the works of evolutionists in a broader historical, social and intellectual context. I am trying to explain the reasons, why the supporters of matriarchy of patriarchy achieved their theses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Novackova_Jana_2012_BP.pdfPlný text práce226,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jana_Novackova.pdfPosudek vedoucího práce109,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Jana_Novackova.pdfPosudek oponenta práce109,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Jana_Novackova.pdfPrůběh obhajoby práce109,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2925

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.