Title: Efekty změn pravidel a tříbodového systémy v NHL
Effects of Rule Changes and Three-point System in NHL
Authors: Marek, Patrice
Citation: MAREK, P. Effects of Rule Changes and Three-point System in NHL. 16th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2017 - Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2017. s. 1001-1013. ISBN 978-80-227-4650-2.
Issue Date: 2017
Publisher: SPEKTRUM STU
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29293
ISBN: 978-80-227-4650-2
Keywords: Pravidla;tříbodový systém;rozdělení gólů;relativní počet remíz;lední hokej
Keywords in different language: Rules;three-point system;distribution of goals;relative number of ties;ice hockey
Abstract: Existují dva hlavní důvody pro změny pravidel v hokeji. Prvním důvodem je bezpečnost hráčů a diváků a druhým důvodem je atraktivita zápasů. Tento článek se zabývá studiem efektů změn pravidel, které byly provedeny z druhého důvodu, např. povolení přihrávky přes dvě čáry, zúžení neutrálního pásma, prodloužení v případě remízy. Změny pravidel jsou analyzovány ze dvou hledisek – prvním je rozdělení vstřelených gólů v zápase a druhým je relativní počet remíz po 60 minutách základní hrací doby. Analyzovány jsou všechny sezóny po poslední velké expanzi NHL v roce 1979. Druhá část tohoto článku je věnována studiu tříbodového systému, který je často považován za lék na vysoký počet remíz v NHL. Tento systém byl dříve zaveden v ligách světového významu, tj. v České republice, Finsku, Německu, Rusku, Švýcarsku a Švédsku a jeho efekt v těchto ligách je analyzován.
Abstract in different language: There are two main reasons for changing rules in the ice hockey. The first reason is a safety of players and spectators and the second reason is an attractiveness of matches. This paper studies effects of rule changes that were made because of the second reason, e.g., allowing a two-line pass, narrowing a neutral zone, overtime in the case of a tie match. Rule changes are analyzed from two perspectives – the first one is a distribution of goals scored in a match and the second one is a relative number of ties after a 60-minute regulation time. All seasons since the last big expansion of the NHL in 1979 are used in this analysis. The second part of this paper is dedicated to study of the three-point system that is often named as a cure for a high number of ties in the NHL. This system was earlier introduced in the world’s most important ice hockey leagues, i.e., in the Czech Republic, Finland, Germany, Russia, Switzerland and Sweden and its effect in these leagues is analyzed.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© SPEKTRUM STU
Appears in Collections:OBD
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)

Files in This Item:
File SizeFormat 
1001_Marek (s obalkou).pdf666,05 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.