Název: Stavění májí v obci Jetřichovec
Další názvy: Raising up maypoles in a community of Jetřichovec (Region Vysočina)
Autoři: Šenigl, David
Vedoucí práce/školitel: Ulrychová, Marta
Oponent: Bahenský, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2931
Klíčová slova: zvyk stavění májí;tradice;Jetřichovec;kraj Vysočina;zúčastněné pozorování
Klíčová slova v dalším jazyce: rule of raising up maypoles;tradition;Region Vysočina;participant observation
Abstrakt: V této bakalářské práci se zabývám stavěním májí v obci Jetřichovec. Předpokladem práce byla snaha přiblížit tuto obyčejovou tradici se všemi náležitostmi, které k ní neodmyslitelně patří na příkladu průběhu zvyku v obci Jetřichovec. K objasnění mi byly především nápomocné metody kvalitativního výzkumu - zúčastněné pozorování, nestrukturované rozhovory a obsahová analýza písemných pramenů. Cílem mé práce bylo podat deskripci a absahovou analýzu stavění májí v obci Jetřichovec.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor's thesis I concern myself with a tradition of building maypoles in the village of Jetrichovec. My effort is to describe this tradition with all of its essential parts by giving a particular example of its course in Jetrichovec. To clarify the process, qualitative research methods - such as participant observation, unstructured interviews and analysis of documents and materials - were primary in my work. The aim of my thesis was submit to description and analysis of raising up maypoles in a community of Jetřichovec.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Staveni maji v obci Jetrichovec.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
senigl vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
senigl oponent.pdfPosudek oponenta práce944,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby Senigl0001.pdfPrůběh obhajoby práce36,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2931

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.