Název: Samuel Phillips Huntington
Další názvy: Samuel Phillips Huntington
Autoři: Tesařová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Zíková, Tereza
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2933
Klíčová slova: život Samuela P. Huntingtona;odborné působení Samuela P. Huntingtona;civilně-vojenské vztahy;politický řád v rozvojových zemích;demokratizační proces;střet civilizací;americká národní identita
Klíčová slova v dalším jazyce: Samuel P. Huntington's life;professional work of Samuel P. Huntington;civil-military relations;political order in developing countries;democratization process;a clash of civilizations;the American national identity
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá životem, odbornou činností a prací amerického politického vědce, Samuela Phillipse Huntingtona. Popisuje Huntingtonova raná léta a studium, Huntingtonovo působení na amerických prestižních univerzitách a jeho činnost v Bílém domě jako poradce prezidenta Lyndona Johnsona a prezidenta Jimmy Cartera. Dále popisuje Huntingtonův profesionální vývoj s přihlédnutím k americkým i světovým událostem, jenž ho ovlivnily v jeho činnosti politického vědce a udaly směr jeho odbornému zájmu.
Abstrakt v dalším jazyce: A bachelor work deals with the life, professional activities and work of American political scientist Samuel Phillips Huntington. The work describes the early years and the study in Huntington's life, Huntington´s influence on the U.S. prestigious universities and his activities in the White House as an advisor to President Lyndon Johnson and President Jimmy Carter. The work also describes Huntington´s professional development with regard to American and world events that influenced him in his activities as a political scientist and gave the direction of his professional interest.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Huntington.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veronika_Tesarova.pdfPosudek vedoucího práce137,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Veronika_Tesarova.pdfPosudek oponenta práce137,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Veronika_Tesarova.pdfPrůběh obhajoby práce137,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2933

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.