Název: Španělská inkvizice
Další názvy: The Spain inquisition
Autoři: Bělohlávková, Radka
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2937
Klíčová slova: inkvizice;hereze;Španělsko;tortura;reconquista;Židé;muslimové;katolická víra
Klíčová slova v dalším jazyce: inquisition;heresy;Spain;torture;reconquest;Jews;muslims;catholic faith
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje působení inkvizice ve Španělsku v 15.-19. století. Zabývá se vznikem španělské Supremy, její podstatou, strukturou, postavením v novověké době a jejím zrušením v 19. století. Porovnává životní podmínky židovské a muslimské minority před a po založení inkvizice.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelors thesis is concerned with the actuation of inquisition in Spain within 15th and 19th centuries. It attends to formation of Spain Suprema, its substance, structure and status in modern age and its termination in 19th century. It compares living conditions of Jewish and Muslim minors before and after consolidation of inquisition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Radka Belohlavkova.pdfPlný text práce514,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belohlavkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce992,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belohlavkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce714,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Belohlavkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce344,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2937

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.