Title: Španělská inkvizice
Other Titles: The Spain inquisition
Authors: Bělohlávková, Radka
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2937
Keywords: inkvizice;hereze;Španělsko;tortura;reconquista;Židé;muslimové;katolická víra
Keywords in different language: inquisition;heresy;Spain;torture;reconquest;Jews;muslims;catholic faith
Abstract: Bakalářská práce se věnuje působení inkvizice ve Španělsku v 15.-19. století. Zabývá se vznikem španělské Supremy, její podstatou, strukturou, postavením v novověké době a jejím zrušením v 19. století. Porovnává životní podmínky židovské a muslimské minority před a po založení inkvizice.
Abstract in different language: Bachelors thesis is concerned with the actuation of inquisition in Spain within 15th and 19th centuries. It attends to formation of Spain Suprema, its substance, structure and status in modern age and its termination in 19th century. It compares living conditions of Jewish and Muslim minors before and after consolidation of inquisition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Radka Belohlavkova.pdfPlný text práce514,66 kBAdobe PDFView/Open
Belohlavkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce992,39 kBAdobe PDFView/Open
Belohlavkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce714,09 kBAdobe PDFView/Open
Belohlavkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce344,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.