Název: Napoleonovo tažení do Egypta
Další názvy: Napoleon's Campaign in Egypt
Autoři: Boček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2938
Klíčová slova: Egypt;Mamlúci;Francie;Napoleon Bonaparte;Osmanská říše;Malta;francouzská správa Egypta;Sýrie;základy egyptologie
Klíčová slova v dalším jazyce: Egypt;Mamluks;France;Napoleon Bonaparte;Ottoman empire;Malta;french administration of Egypt;Syria;foundations of egyptology
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analýza francouzská expedice do Egypta, ke které došlo v letech 1798-1801. Téma je zaměřeno především na roli Napoleona Bonaparta a dopad jeho tažení na další vývoj Egypta. Je zde objasněno, proč bylo vybráno tažení právě do této orientální země a co mu předcházelo. Práce popisuje průběh a význam celé expedice.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is an analysis of the Egyptian campaign, which ran in years 1798-1801. The work is mainly focused on the role of Napoleon Bonaparte and French people and their relationship with transformation of Egypt. The Work explained why the campaign was elected into this oriental country. This thesis describes the process and importance of the whole expedition.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Balaraska_prace_-_Bocek.pdfPlný text práce931,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bocek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce766,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bocek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce580,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bocek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce327,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2938

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.