Title: Napoleonovo tažení do Egypta
Other Titles: Napoleon's Campaign in Egypt
Authors: Boček, Martin
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2938
Keywords: Egypt;Mamlúci;Francie;Napoleon Bonaparte;Osmanská říše;Malta;francouzská správa Egypta;Sýrie;základy egyptologie
Keywords in different language: Egypt;Mamluks;France;Napoleon Bonaparte;Ottoman empire;Malta;french administration of Egypt;Syria;foundations of egyptology
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza francouzská expedice do Egypta, ke které došlo v letech 1798-1801. Téma je zaměřeno především na roli Napoleona Bonaparta a dopad jeho tažení na další vývoj Egypta. Je zde objasněno, proč bylo vybráno tažení právě do této orientální země a co mu předcházelo. Práce popisuje průběh a význam celé expedice.
Abstract in different language: The aim of this thesis is an analysis of the Egyptian campaign, which ran in years 1798-1801. The work is mainly focused on the role of Napoleon Bonaparte and French people and their relationship with transformation of Egypt. The Work explained why the campaign was elected into this oriental country. This thesis describes the process and importance of the whole expedition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balaraska_prace_-_Bocek.pdfPlný text práce931,6 kBAdobe PDFView/Open
Bocek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce766,4 kBAdobe PDFView/Open
Bocek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce580,25 kBAdobe PDFView/Open
Bocek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce327,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.