Název: Odstoupení Edwarda VIII. Příspěvek k abdikační krizi ve Velké Británii
Další názvy: The Resignation of Edward VIII. A Contribution to the Abdication Crisis in Great Britain
Autoři: Civínová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2939
Klíčová slova: abdikační krize;Edward VIII.;Jiří V.;Jiří VI.;Wallis Simpsonová;Stanley Baldwin
Klíčová slova v dalším jazyce: abdication crisis;Edward VIII;George V;George VI;Wallis Simpson;Stanley Baldwin
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá abdikační krizí ve Velké Británii. Na začátku roku 1936 zemřel panovník Jiří V. a na trůn nastoupil jeho nejstarší syn David, který přijal jméno Edward VIII. Neuběhl ani rok a panovník Edward VIII. abdikoval jako první a poslední monarcha Velké Británie. Krátce po nástupu na trůn panovník oznámil své úmysly oženit se s Američankou Wallis Simpsonovou, která byla již podruhé vdaná. Konzervativní vláda Stanleyho Baldwina se vztahem krále s paní Simpsonovou nesouhlasila. Ministerský předseda argumentoval tím, že britská veřejnost nepřijme paní Simpsonovou za svou královnu. Král Edward měl čtyři možnosti: vzdát se paní Simpsonové; zachovat si trůn a paní Simpsonovou, přičemž vláda by pravděpodobně rezignovala; morganatické manželství; nebo abdikovat a vzdát se trůnu. 10. prosince 1936 panovník Edward VIII. podepsal v přítomnosti svých bratrů návrh zákona k abdikaci, ve kterém se vzdává trůnu. Na trůn nastoupil jeho mladší bratr vévoda z Yorku, který přijal jméno Jiří VI. V práce jsou zanalyzovány všechny možnosti řešení krize včetně jejich výhod a nevýhod.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis presents abdication crisis in Great Britain in autumn 1936. At the beginning of 1936 King George V died and succeeded his oldest son David who reigned as King Edward VIII. It passed less than year and King Edward was willing to give up the British throne. He was the first and last monarch of Great Britain who abdicated. His Majesty, after succeeding the throne, declared his intention to marry an American woman, Mrs. Wallis Simpson. She was a married woman already twice divorced. Stanley Baldwin's conservative government disapproved King's relationship with Mrs. Simpson. Prime minister argued that the British people will not accept Mrs. Simpson as a Queen. King Edward was faced with four options. The first give up Mrs. Simpson; next keep Mrs. Simpson, remain the throne and government probably would resign; morganatic marriage; or abdicate and give up the throne. On December 10 1936 King Edward VIII, surrounded by his three brothers, signed the Instrument of Abdication in which His Majesty give up the throne. After abdication of King Edward VIII succeeded his younger brother Duke of York who became King George VI. In thesis will analyze all options to solve crisis, including their advantages and disadvantages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavlina Civinova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce347,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civinova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civinova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce763,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Civinova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce348,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2939

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.