Název: Stalin a "Velký teror" 1934 - 1938
Další názvy: Stalin and "The great terror" 1934-1938
Autoři: Havel, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2940
Klíčová slova: Stalin;Velký teror;Sovětský svaz;politické procesy;NKVD
Klíčová slova v dalším jazyce: Stalin;The great terror;The Soviet Union;political trials;NKVD
Abstrakt: Ve své bakalářské práci zpracovávám téma Stalin a jeho odpovědnost za období Velkého teroru v Sovětském svazu v letech 1934-1938. Postupně se ve své práci zaměřuji na Stalinův osobní život a postupné formování jeho kultu osobnosti přibližně do roku 1938. Paralelně s popisem Stalinova života se věnuji i dějinnému vývoji Ruska (Sovětského svazu) do stejného roku.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I deal with the topic Stalin and his responsibility for the Great Terror in the Soviet Union in 1934-1938. Gradually, my work focuses on Stalin's personal life and the gradual formation of his personality cult until 1938. In parallel with the description of Stalin's life and I also focus on historical development of Russia (Soviet Union) until the same year.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stalin a Velky teror 1934_1938.pdfPlný text práce814,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havel_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce955,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havel_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce540,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havel_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce325,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.