Title: Stalin a "Velký teror" 1934 - 1938
Other Titles: Stalin and "The great terror" 1934-1938
Authors: Havel, Jakub
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2940
Keywords: Stalin;Velký teror;Sovětský svaz;politické procesy;NKVD
Keywords in different language: Stalin;The great terror;The Soviet Union;political trials;NKVD
Abstract: Ve své bakalářské práci zpracovávám téma Stalin a jeho odpovědnost za období Velkého teroru v Sovětském svazu v letech 1934-1938. Postupně se ve své práci zaměřuji na Stalinův osobní život a postupné formování jeho kultu osobnosti přibližně do roku 1938. Paralelně s popisem Stalinova života se věnuji i dějinnému vývoji Ruska (Sovětského svazu) do stejného roku.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I deal with the topic Stalin and his responsibility for the Great Terror in the Soviet Union in 1934-1938. Gradually, my work focuses on Stalin's personal life and the gradual formation of his personality cult until 1938. In parallel with the description of Stalin's life and I also focus on historical development of Russia (Soviet Union) until the same year.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stalin a Velky teror 1934_1938.pdfPlný text práce814,77 kBAdobe PDFView/Open
Havel_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce955,97 kBAdobe PDFView/Open
Havel_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce540,04 kBAdobe PDFView/Open
Havel_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce325,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.