Název: Československé legie v Rusku za 1. světové války
Další názvy: The Czechoslovak Legions in Russia during The First World War
Autoři: Jíchová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2941
Klíčová slova: 1. světová válka;legionáři;Rusko;Zborov;Transsibiřská magistrála
Klíčová slova v dalším jazyce: 1st world war;legionaries;Russia;Zborov;Trans-siberian railway
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce jsou Československé legie v Rusku během 1. světové války. Práce popisuje československé legionáře v Rusku, kteří se svým působením na východní frontě přispěli ke vzniku samostatné Československé republiky. Českoslovenští vojáci museli bojovat nejen proti ruské vládě, která zpočátku bránila jejich vzniku, ale také proti Čechům, kteří bojovali na opačné straně fronty. Zlomem se stala revoluce z října roku 1917, kdy moc převzali bolševici, jež následně v březnu 1918 uzavřeli s Ústředními mocnostmi mír a setrvání československých vojáků na území Ruska se tak stalo nežádoucí. Vojáci při ústupu do přístavu Vladivostok, odkud je měly odvézt spojenecké lodě zpět do vlasti, postupně obsazovali důležitá města na transsibiřské magistrále, čímž na sebe mezinárodně upozornili a pomohli tak ke vzniku samostatného československého státu, za který bojovali od roku 1914.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of my bachelor's thesis is The Czechoslovak Legionnaries in Russia during The First World War. This thesis describes Czechoslovak soldiers who contributed to the commencement of independent Czechoslovak Republic. Czechoslovak military troops began to form in August 1914 when the company Nazdar! was created in France and Česká družina was created in Russia. Česká družina was composed of men who lived in Russia before war and they were joined by prisoners of war from Austria-Hungarian army. In October 1914 volunteers passed an military oath in Kiev and they left for the battlefront where they did exploratory and intelligence service. In February 1916 Česká družina was renamed to Československý střelecký pluk and in May to Československá střelecká brigáda. In July 1917 soldiers fought in the battle at Zborov where, for the first time, they brought attention to themselves. They fought for the independent Czech land. The key moment was the revolution of October 1917, when the Bolsheviks took over power. They made a separate peace with Central Powers in March 1918 and Czechoslovak soldiers could not stay on the Russian territory any longer. Soldiers progressively occupied important cities on the Trans-Siberian railway during their retreat to port Vladivostok. Allied ships were supposed to transport Czechoslovak soldiers back to the homeland. Czechoslovak legionnaires atrracted attention with their successes and for helping to establish the independent Czechoslovak state, for which they had fought since 1914.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Jichova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jichova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce986,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jichova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jichova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce344,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2941

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.