Title: Československé legie v Rusku za 1. světové války
Other Titles: The Czechoslovak Legions in Russia during The First World War
Authors: Jíchová, Hana
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Kodet, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2941
Keywords: 1. světová válka;legionáři;Rusko;Zborov;Transsibiřská magistrála
Keywords in different language: 1st world war;legionaries;Russia;Zborov;Trans-siberian railway
Abstract: Tématem mé bakalářské práce jsou Československé legie v Rusku během 1. světové války. Práce popisuje československé legionáře v Rusku, kteří se svým působením na východní frontě přispěli ke vzniku samostatné Československé republiky. Českoslovenští vojáci museli bojovat nejen proti ruské vládě, která zpočátku bránila jejich vzniku, ale také proti Čechům, kteří bojovali na opačné straně fronty. Zlomem se stala revoluce z října roku 1917, kdy moc převzali bolševici, jež následně v březnu 1918 uzavřeli s Ústředními mocnostmi mír a setrvání československých vojáků na území Ruska se tak stalo nežádoucí. Vojáci při ústupu do přístavu Vladivostok, odkud je měly odvézt spojenecké lodě zpět do vlasti, postupně obsazovali důležitá města na transsibiřské magistrále, čímž na sebe mezinárodně upozornili a pomohli tak ke vzniku samostatného československého státu, za který bojovali od roku 1914.
Abstract in different language: The title of my bachelor's thesis is The Czechoslovak Legionnaries in Russia during The First World War. This thesis describes Czechoslovak soldiers who contributed to the commencement of independent Czechoslovak Republic. Czechoslovak military troops began to form in August 1914 when the company Nazdar! was created in France and Česká družina was created in Russia. Česká družina was composed of men who lived in Russia before war and they were joined by prisoners of war from Austria-Hungarian army. In October 1914 volunteers passed an military oath in Kiev and they left for the battlefront where they did exploratory and intelligence service. In February 1916 Česká družina was renamed to Československý střelecký pluk and in May to Československá střelecká brigáda. In July 1917 soldiers fought in the battle at Zborov where, for the first time, they brought attention to themselves. They fought for the independent Czech land. The key moment was the revolution of October 1917, when the Bolsheviks took over power. They made a separate peace with Central Powers in March 1918 and Czechoslovak soldiers could not stay on the Russian territory any longer. Soldiers progressively occupied important cities on the Trans-Siberian railway during their retreat to port Vladivostok. Allied ships were supposed to transport Czechoslovak soldiers back to the homeland. Czechoslovak legionnaires atrracted attention with their successes and for helping to establish the independent Czechoslovak state, for which they had fought since 1914.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Jichova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Jichova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce986,75 kBAdobe PDFView/Open
Jichova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Jichova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce344,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.