Název: Nikolaj Berďajev v kontextu evropské filosofie; život ruské inteligence v emigraci
Další názvy: Nikolay Berdyaev in the Context of European Philosophy; The World of the Highly Educated Russian Classes in Exile
Autoři: Karpowicz, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Demjančuk, Nikolaj
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2947
Klíčová slova: filosofický individualizmus;křesťanská existenciální filozofie;Nikolaj Berďajev;marxismus;sobornosť;Loď filosofů
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophical individualism;christian existentialism philosophy;Nikolay Berdyaev;marxism;sobornost;The ship philosophers
Abstrakt: V první části své bakalářské práce se budeme zabývat příčinami Berďajevova odklonu od marxizmu, souvstažností mezi Berďajevovým myšlením a evropskou filozofií, dále nastíníme Berďajevův filozofický systém. V této souvislosti se zaměříme na Berďajevovo pojetí svobody, na vztah církve a okolní reality a na Berďajevovo vyrovnávání se s marxizmem.Ve druhé části práce jsme si dali za úkol popsat osudy cestujících na tzv. lodi filozofů( s důrazem na osud Berďajeva v emigraci). Budeme zjišťovat možnosti uplatnění ruské inteligence v emigraci. Při psaní práce budeme využívat metodu přímou a diachronickou. Začínáme devadesátými lety 19. století a končíme rokem 1948, tedy úmrtím Berďajeva. Otázky, na které chceme v práci odpovědět, vzešly z četby k tématu příhodné literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: We focused our work on life and work of Nikolay Berdyaev. He was a philosopher with great influence on his contemporaries. Our work describes his marxistic period, and his "God-finding" period too. We try to concentrate on some of his major spheres of research. Such as his approach to freedom (in philosophical way) and his approach to orthodox church. Rest of the work is focused on Berdyaevs life in exile. We tried to proove, that Russians were very active in intelectual life. Even in exile. They created something we call Second Russia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nikolaj Berdajev bakalarka.pdfPlný text práce611,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karpowicz_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce558,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karpowicz_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce636,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karpowicz_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce388,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2947

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.