Title: Nikolaj Berďajev v kontextu evropské filosofie; život ruské inteligence v emigraci
Other Titles: Nikolay Berdyaev in the Context of European Philosophy; The World of the Highly Educated Russian Classes in Exile
Authors: Karpowicz, Jiří
Advisor: Budil, Ivo
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2947
Keywords: filosofický individualizmus;křesťanská existenciální filozofie;Nikolaj Berďajev;marxismus;sobornosť;Loď filosofů
Keywords in different language: philosophical individualism;christian existentialism philosophy;Nikolay Berdyaev;marxism;sobornost;The ship philosophers
Abstract: V první části své bakalářské práce se budeme zabývat příčinami Berďajevova odklonu od marxizmu, souvstažností mezi Berďajevovým myšlením a evropskou filozofií, dále nastíníme Berďajevův filozofický systém. V této souvislosti se zaměříme na Berďajevovo pojetí svobody, na vztah církve a okolní reality a na Berďajevovo vyrovnávání se s marxizmem.Ve druhé části práce jsme si dali za úkol popsat osudy cestujících na tzv. lodi filozofů( s důrazem na osud Berďajeva v emigraci). Budeme zjišťovat možnosti uplatnění ruské inteligence v emigraci. Při psaní práce budeme využívat metodu přímou a diachronickou. Začínáme devadesátými lety 19. století a končíme rokem 1948, tedy úmrtím Berďajeva. Otázky, na které chceme v práci odpovědět, vzešly z četby k tématu příhodné literatury.
Abstract in different language: We focused our work on life and work of Nikolay Berdyaev. He was a philosopher with great influence on his contemporaries. Our work describes his marxistic period, and his "God-finding" period too. We try to concentrate on some of his major spheres of research. Such as his approach to freedom (in philosophical way) and his approach to orthodox church. Rest of the work is focused on Berdyaevs life in exile. We tried to proove, that Russians were very active in intelectual life. Even in exile. They created something we call Second Russia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolaj Berdajev bakalarka.pdfPlný text práce611,95 kBAdobe PDFView/Open
Karpowicz_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce558,14 kBAdobe PDFView/Open
Karpowicz_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce636,34 kBAdobe PDFView/Open
Karpowicz_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce388,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.