Title: Cenzura ve vážné hudbě v Československu v letech 1945-1953
Other Titles: Cultural politics, classical music and the Czech Philharmonic orchestra in Czechoslovakia in the years 1945-1953
Authors: Kohoutová, Klára
Advisor: Winter, Tomáš
Referee: Ulrychová, Marta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2950
Keywords: Komunistická strana Československa;kulturní politika;cenzura;Česká filharmonie;Pražské jaro
Keywords in different language: Communist party of Czechoslovakia;cultural policy;censorship;Czech philharmonic orchestra;Prague spring
Abstract: Bakalářská práce se zabývá podobou vážné hudby, problematikou cenzury a v neposlední řadě také komunistickou kulturní politikou v Československu mezi lety 1945-1953. Bádání bylo zaměřeno především na otázku kulturního, politického a společenského vývoje. Práce také srovnává situaci uvolnění v době těsně po válce s postupným nástupem komunistů k moci.Ke zpracování tématu bylo využito dostupných pramenů a odborné literatury.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the form of classical music, issues of censorship and cultural politics in communist Czechoslovakia between 1945-1953. Research focused mainly on the question of cultural, political and social development. The thesis also compares the situation at the time of shortly after the World War II. with the gradual onset of communist coup.To the processing was used on the available sources and literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce922,4 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kohoutova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce407,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.