Název: Cenzura ve vážné hudbě v Československu v letech 1945-1953
Další názvy: Cultural politics, classical music and the Czech Philharmonic orchestra in Czechoslovakia in the years 1945-1953
Autoři: Kohoutová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Winter, Tomáš
Oponent: Ulrychová, Marta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2950
Klíčová slova: Komunistická strana Československa;kulturní politika;cenzura;Česká filharmonie;Pražské jaro
Klíčová slova v dalším jazyce: Communist party of Czechoslovakia;cultural policy;censorship;Czech philharmonic orchestra;Prague spring
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá podobou vážné hudby, problematikou cenzury a v neposlední řadě také komunistickou kulturní politikou v Československu mezi lety 1945-1953. Bádání bylo zaměřeno především na otázku kulturního, politického a společenského vývoje. Práce také srovnává situaci uvolnění v době těsně po válce s postupným nástupem komunistů k moci.Ke zpracování tématu bylo využito dostupných pramenů a odborné literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the form of classical music, issues of censorship and cultural politics in communist Czechoslovakia between 1945-1953. Research focused mainly on the question of cultural, political and social development. The thesis also compares the situation at the time of shortly after the World War II. with the gradual onset of communist coup.To the processing was used on the available sources and literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohoutova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce922,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohoutova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohoutova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce407,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2950

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.