Název: Harald III. Sigurdsson a Norské království
Další názvy: Harald III Sigurdsson and The Kingdom of Norway
Autoři: Mencl, Marek
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2953
Klíčová slova: Harald Sigurdson;Harald Krásnovlasý;Olaf Tryggvasson;Olaf Svatý;Norsko;Vikingové
Klíčová slova v dalším jazyce: Harald Sigurdson;Harald Fairhair;Olaf Tryggvasson;Olaf the Saint;Norway;Vikings
Abstrakt: Tato práce ze zaobírá osobou Haralda III. Sigurdsona, obzvláště v období jeho vlády mezi léty 1045 až 1066 a vytvářením Norského království.Rád bych objasnil zásadní momenty vzniku jednotného Norska ve vikingském období (od konce 8. století do století 11.). Zmiňuji samozřejmě první pokusy z konce 8. století za vlády Haralda I. Krásnovlasého (předka Haralda Sigurdsona). Též bych rád objasnil Haraldův přínos v této věci. Zároveň zmíním i jeho smrt v bitvě u Stamfordského mostu roku 1066.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about Harald III Sigurdson, mainly his reign between the years 1045 to 1066 and the origins of the Kingdom of Norway. I would like to explain the complicated events that led to the creation of united Kingdom of Norway in the Viking age (late 8th to 11th centuries) and find the most important moments of this. I mention the first attempts in this matter from late 8th century and reign of Harald I Fairhair (ancestor of Harald Sigurdson). As well I would like to explain king Harald's contribution in this era. I mention his death in 1066 at the Battle of Stamford Bridge too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Harald III Sigurdsson a Norske kralovstvi.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mencl_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mencl_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce953,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mencl_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce437,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2953

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.