Název: Pokusy v koncentračních táborech za 2. světové války
Další názvy: The Experiments in the Concentration Camps during the World War II
Autoři: Mikešová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2954
Klíčová slova: nacismus;Německo;pokusy na lidech;koncentrační tábory;druhá světová válka
Klíčová slova v dalším jazyce: nazism;Germany;experiments on human beings;concentration camps;world war two
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá pokusy v koncentračních táborech Dachau, Ravensbrück a Osvětim za druhé světové války. Zaměřuje se na vysvětlení jejich hlavních příčin, průběh a výsledky. V souvislosti s experimenty se pozornost rovněž soustředila na hlavní protagonisty těchto zločinů, kterými byli například doktoři Josef Mengele, Carl Clauberg či Horst Schumann, především ve smyslu, jaký byl jejich osud ke konci či po skončení války.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with experiments in concentration camps Dachau, Ravensbrück and Oswiecim during the World War II. It is focused on explanation of its main causes, progress and consequences. In connection with these experiments the attention was focused on main protagonists of these crimes, who were for example doctors Josef Mengele, Carl Clauberg or Horst Schumann, firstly in sense of their destinies in the end or after the World War II.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mikesova - Pokusy v koncentracnich taborech za 2. svetove valky.pdfPlný text práce483,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikesova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce955,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikesova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce563 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikesova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce357,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2954

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.