Název: Podoba antisemitské francouzské politiky v tzv. vichistickém režimu
Další názvy: The Form of the French antisemitic policy in the Vichy regime
Autoři: Petracchi, Solange
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2961
Klíčová slova: Vichy;Francie;antisemitismus;koncentrační tábory;holocaust;1940-1944
Klíčová slova v dalším jazyce: Vichy;France;antisemitism;concentration camps;holocaust;1940-1944
Abstrakt: Pád Francie v roce 1940 a její následná částečná německá okupace dala vzniknout francouzské vládě v neokupovaném městě Vichy. Nový režim Philippea Henriho Pétaina se vyznačoval v prvních letech vlastní iniciativou v oblasti antisemitské legislativy. V pozdějších letech panovaly neshody mezi některými hlavními francouzskými a německými představiteli ohledně internací a deportací židovského obyvatelstva, především francouzských Židů.
Abstrakt v dalším jazyce: The fall of France in 1940 and its subsequent partial German occupation gave rise to the French government in unoccupied Vichy town. The new regime of Philippe Henri Pétain was characterized by their own initiative in the anti-Semitic legislation in the first years. In later years there was disagreement between some major French and German representatives on the internment and deportation of Jews, primarily French Jews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Petracchi.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petracchi_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petracchi_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce569,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Petracchi_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce426,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2961

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.