Title: Ohlasy na Španělskou občanskou válku 1936 - 1939 v plzeňském tisku
Other Titles: Response to the Spanish civil war 1936 - 1939 in the Pilsen press
Authors: Reif, Václav
Advisor: Novotný, Lukáš
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2964
Keywords: Španělsko;občanská válka;propaganda;plzeňský tisk;československý tisk
Keywords in different language: Spain;civil war;propaganda;pilsen press;czechoslovak press
Abstract: Práce analyzuje z článku publikovaných v denním tisku ohlasy na španělskou občanskou válku v letech 1936?1939. První část je zaměřena na vytvoření chronologie událostí od voleb v roce 1936 až do konce občanské války v roce 1939. Druhá část pak na základě článků, publikovaných ve dvou zástupcích plzeňských novin (Český deník, Nová doba) a dvou zástupcích československých novin (Národní listy, Právo lidu), srovnává skutečné události s tím, jak byly na stánkách těchto novin prezentovány.
Abstract in different language: The thesis analyses form articles published in newspapers response to the Spanish civil war in years 1936?1939. The point of the first part is to create a chronology of events from the election in 1936 to the end of the civil war in 1939. In the second part are compared real events with an image which were presented in articles on sides of newspapers: two Pilsen (Český deník, Nová doba) and two Czechoslovak newspapers (Národní listy, Právo lidu).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ohlasy_na_spanelskou_obcanskou_valku_1936_1939_v_plzenskem_tisku .pdfPlný text práce461,53 kBAdobe PDFView/Open
Reif_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Reif_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce746,88 kBAdobe PDFView/Open
Reif_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce467,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.