Název: Císařovna Alžběta Bavorská (1837-1898)
Další názvy: Empress Elizabeth of Bavaria (1837-1898)
Autoři: Thomayerová, Irma
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2967
Klíčová slova: Alžběta Bavorská;František Josef;Uhry;Rakousko;cestování;kult krásy;jezdectví;poezie
Klíčová slova v dalším jazyce: Elizabeth of Bavaria;Franz Joseph;Hungary;Austria;travelling;cult of beaty;riding;poetry
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována životu rakouské císařovny Alžběta Bavorské. V práci je chronologicky popsán Alžbětin život od jejího dětství, zasnoubení s Františkem Josefem a jejich svatbu, první léta manželství, lásku k Uhrám až po její zavraždění v Ženevě v roce 1898. Práce dále analyzuje zájmy, kterými bylo cestování, posedlostí krásou, životní styl, jezdectví, turistika a poezie.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is about the life of the empress Elizabeth of Bayern. In the thesis is chronologic described Elizabeth´s life from her childhood, engagement with the Emperor Franz Joseph, about their wedding and the first years of their marriage, Elizabeth´ love to Hungary to her assassinated in Geneva in 1898 by Luigi Lucheni. This thesis analyses Elizabeth´s hobbies which were travelling, obsession of her beauty, lifestyle, ridding, touristic and poetry.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Cisarovna Alzbeta Rakouska.pdfPlný text práce403,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Thomayerova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Thomayerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Thomayerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce451,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2967

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.