Title: Císařovna Alžběta Bavorská (1837-1898)
Other Titles: Empress Elizabeth of Bavaria (1837-1898)
Authors: Thomayerová, Irma
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2967
Keywords: Alžběta Bavorská;František Josef;Uhry;Rakousko;cestování;kult krásy;jezdectví;poezie
Keywords in different language: Elizabeth of Bavaria;Franz Joseph;Hungary;Austria;travelling;cult of beaty;riding;poetry
Abstract: Bakalářská práce je věnována životu rakouské císařovny Alžběta Bavorské. V práci je chronologicky popsán Alžbětin život od jejího dětství, zasnoubení s Františkem Josefem a jejich svatbu, první léta manželství, lásku k Uhrám až po její zavraždění v Ženevě v roce 1898. Práce dále analyzuje zájmy, kterými bylo cestování, posedlostí krásou, životní styl, jezdectví, turistika a poezie.
Abstract in different language: The bachelor thesis is about the life of the empress Elizabeth of Bayern. In the thesis is chronologic described Elizabeth´s life from her childhood, engagement with the Emperor Franz Joseph, about their wedding and the first years of their marriage, Elizabeth´ love to Hungary to her assassinated in Geneva in 1898 by Luigi Lucheni. This thesis analyses Elizabeth´s hobbies which were travelling, obsession of her beauty, lifestyle, ridding, touristic and poetry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Cisarovna Alzbeta Rakouska.pdfPlný text práce403,84 kBAdobe PDFView/Open
Thomayerova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Thomayerova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Thomayerova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce451,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.