Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠedivý, Miroslav
dc.contributor.authorTrdla, Filip
dc.contributor.refereeSkřivan, Aleš
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:30Z-
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:30Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-24
dc.identifier46417
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2968
dc.description.abstractBakalářská práce vysvětluje příčiny, průběh a důsledky prusko-francouzské války z roku 1806. Porovnává rozdílnou bojeschopnost obou armád před vypuknutím konfliktu, analyzuje průběh kampaně, popisuje události stěžejních bitev u Saalfeldu, Jeny a Auerstädtu, pronásledování poražené pruské armády a zabývá se důsledky tohoto střetnutí pro další průběh napoleonských válek a vnitropolitickou situaci v Prusku. Celá práce je zpracována na základě studia odborné literatury v českém, anglickém a francouzském jazyce. Autor použil metody analýzy, kompilace a komparace.cs
dc.format62 s. (88 845 znaků) 10 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectNapoleon Bonapartecs
dc.subjectLouis Nicolas Davoutcs
dc.subjectFridrich Vilém III.cs
dc.subjectprusko-francouzská válka 1806cs
dc.subjectbitva u Saalfelducs
dc.subjectbitva u Jenycs
dc.subjectbitva u Auerstädtucs
dc.titleNapoleonovo pruské tažení v roce 1806cs
dc.title.alternativeThe Napoleon's Prussian Campaign in 1806en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor work explains the causes, course and consequences of the Prussian-French War in 1806. It compares different combat capabilities of both armies before the outbreak of conflict, analyzes the campaign, describes fundamental events of the battles of Saalfeld, Jena and Auerstadt, persecution defeated the Prussian army and deals with consequences of this engagement for the further course of the Napoleonic wars and internal political situation in Prussia. All work is processed based on the study of literature in Czech, English and French. Author used the method of analysis, compilation and comparison.en
dc.subject.translatedNapoleon Bonaparteen
dc.subject.translatedLouis Nicolas Davouten
dc.subject.translatedFrederick William III.en
dc.subject.translatedPrussian-French War 1806en
dc.subject.translatedbattle of Saalfelden
dc.subject.translatedbattle of Jenaen
dc.subject.translatedbattle of Auerstädten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Trdla_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce657,16 kBAdobe PDFView/Open
Trdla_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce978,15 kBAdobe PDFView/Open
Trdla_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce360,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.