Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFronk, Václav
dc.contributor.authorVytisková, Michaela
dc.contributor.refereeJeřábek, Martin
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:51:34Z
dc.date.available2011-06-02cs
dc.date.available2013-06-19T06:51:34Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-24
dc.identifier46422
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2971
dc.description.abstractTato bakalářská práce je o tuberkulóze, sanatoriích, dispenzářích, nemocnicích, lékařích a o mnoha dalších věcech, které s tuberkulózou souvisí. Tuberkulóza je nemoc plic a je velmi infekční. Je to nemoc velmi zlá a nebezpečná a měla nasvědomí mnoho obětí v každé historické epoše. Tato nemoc se stala problémem na celém světě. Tato práce se zabývá problémem tuberkulózy na začátku 20. století. Také o vynálezech a objevech z konce 19. a začátku 20. století, které s tuberkulózou úzce souvisely. Bakalářská práce je o medicínském problému, který se stal souástí historie.cs
dc.format68 s. (112 348 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttuberkulózacs
dc.subjectsanatoriacs
dc.subjectdispenzářecs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectúmrtnostcs
dc.subjectnemocnostcs
dc.subjectočkovánícs
dc.subjectepidemiecs
dc.subjectléčbacs
dc.titleTuberkulóza a sanatoria v Českých zemích a ve světě na začátku 20. stoletícs
dc.title.alternativeTuberculosis and sanatoriums in the Czech Lands and in the world in the early 20th centuryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra antropologiecs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis essay is about tuberculosis, sanatoriums, dispensaries, hospitals, doctors and about many other issues relating to tuberculosis. Tuberculosis usually is a disease of lungs and is very infectious. This illness is a very bad and dangerous disease which has had a lot of victims in every epoch of history. This illness has been a problem all around the world. The essey is about this problem in the first part of 20th century. It is about new inventions in the second part of 19th century and first part of 20th century. This bachelor work is about medical problem, whichen
dc.subject.translatedtuberculosisen
dc.subject.translatedsanatoriumsen
dc.subject.translateddispensariesen
dc.subject.translatedpreventionen
dc.subject.translatedmortalityen
dc.subject.translatedsicknessen
dc.subject.translatedvaccinationsen
dc.subject.translatedepidemicsen
dc.subject.translatedtreatmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Vytiskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce736,22 kBAdobe PDFView/Open
Vytiskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Vytiskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce395,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.